Vi har i øjeblikket ingen produkter til salg

 

 

For salg kontakt:

Ejer Vibeke Schwerin

 

E-mail: hojriis@hojriis.dk

 

 

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

 

Naturpleje af værdifulde græs- og naturarealer med årlig afgræsning eller slæt. Det er arealer, som er afhængige af en ekstensiv drift, hvis biodiversiteten skal sikres og fremmes.

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.