Kalvekød

Hvert år har vi et lille hold engkalve som græsser på strandengene mellem slottet og Limfjorden.
Det er små fine kødkvægskryds, som er født på Mors. De kommer ud på engene i maj og slagtes slut oktober.
De får ikke medicin og bliver løbende tilset af en dyrlæge. De har aldrig været uden for Mors og bliver slagtet uden stress på folden.
Kødet vil være parteret i kvarte eller halve og forarbejdet til hakkekød, bøffer, forskellige stege og suppeben.
Følg med på facebook siden engkalve på Højriis. Eller kontakt os på mail for at komme på købslisten.

 

 

For salg kontakt:

Ejer Vibeke Schwerin

 

E-mail: hojriis@hojriis.dk

 

 

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

 

Naturpleje af værdifulde græs- og naturarealer med årlig afgræsning eller slæt. Det er arealer, som er afhængige af en ekstensiv drift, hvis biodiversiteten skal sikres og fremmes.

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.