Parken

Parken på Højriis var i 1700 tallet rammen om en af Europas fineste haver.
I dag er der fine spor i landskabet efter fortids storhed. Parken er smuk og poetisk med plæner og gamle træer, bl.a. et 120-årigt pragteksemplar af en hængebøg. Hække af buksbom minder om gammel havekultur.

 

Rhododendronhaven fra begyndelsen af århundredet er lagt fri. Den sidste af oprindeligt fire karpedamme er oprenset og sørger sammen med voldgraven for at træer og slot kan spejle sig.

 

General-postmester Paul von Klingenberg kom til Højriis i 1670. Han kom fra Hamburg og var af kong Frederik III blevet betroet at reorganisere det danske postvæsen.
En af hans store interesser, udover postvæsenet, var havebrug. I hans tid var haven på Højriis en af de fineste i Nordeuropa. Efter hans død blev den ført videre af hans søn, der også var en dygtig gartner. Portrætter af Paul von Klingenberg og hans hustru hænger stadig i slottets riddersal.

 

Der er stadig rester af den Klingenbergske have fra slutningen af 1600-tallet: Vældige buksbomhække, stubbe af elmetræer omkring turneringspladsen, en karpedam og forvildede blomster indført af von Klingenberg.

 

Fra Kammerherre Steensen Leth’s tid stammer de mægtige ege og bøge langs voldgravssøen og den enorme hængebøg. Fra 1920’erne korte akser af lindealleer, mystiske løngange og en skov af rhododendron. De sidste ti år er der gjort en stor indsats for at finde og værne om alle disse.