Slottet i dag


Det 20. århundrede

Siden 1994 er slottet løbende blevet restaureret, således at Riddersalsfløj og Havefløj nu er tætte på tag og fag og omfattende skader i fundament og murværk er repareret. Siden er nordfløjens gavl reetableret, tårnets murværk repareret og tårnuret er sat i stand.

I 2005 er der sket en omfattende restaurering af havefløjen. Gulve og lofter i gårdsiden er skiftet ud og de fleste rum er pudset og malet. Efter denne restaurering er slottet nu i en sådan stand at det har været muligt at tilbageføre meget af det gamle møblement og inventar til stuerne. Desuden er der købt tidstypiske møbler til huset.

 

En moderne virksomhed

Højriis Slot er i dag en moderne virksomhed med skovbrug, landbrug, udlejning af huse samt turisme. Højriis er privatejet og ikke fredet. Midlerne til restaurering samt vedligeholdelse af slot og park kommer fra turismen.

Højriis slot og gods ejes og drives af Vibeke Schwerin og Ib Smith, der bor på stedet.

 

Om Vibeke Schwerin

Vibeke Schwerin er født på selve slottet, men hun er vokset op i en almindelig villa, som hendes forældre byggede lige ved siden af slottet.

“Mine bedsteforældre købte slottet i 1924, men slottet har stået tomt siden jeg var ganske lille. Alt det med oldfruer og tjenestefolk var før min tid, så for mig er livet på slottet også historie”, fortæller Vibeke Schwerin.

Vibeke er uddannet journalist og var i gang med sin karriere da hendes mor, Marie Luise von Schwerin, i 1989 besluttede sig for at sælge slottet.

“Jeg tænkte: ‘Den chance kan du ikke lade ligge, Højriis er så smukt og unikt et sted og så spændende på mange måder’. Jeg havde ganske vist ikke de store forudsætninger for at drive det, men jeg var så optaget af opgaven, at jeg ikke ænsede det.”

I dag deler Vibeke Schwerin ansvaret for slottet og de 450 hektar med skov og landbrugsjord med sin mand, skovrider Ib Smith.

 

Skoven og naturen omkring Højriis

Slottet Højriis ligger i Nordvestjylland på den sydlige del af øen Mors. Godset og slottet er smukt beliggende i et stort naturfredet område langs Limfjorden. Oprindelig har gården ligget i bunden af en vig i fjorden. De lave enge, der i århundreder har ligget mellem hovedgård og fjord, er nu afvandede. En stor del af de oprindelige landbrugsarealer, især i gårdens umiddelbare nærhed, er tilplantede i løbet af de sidste hundrede år. Det bevirker at gården har en poetisk og malerisk beliggenhed i et skovklædt landskab.

Landskabet er præget af istidens endemoræne – et kuperet og dramatisk landskab med stejle bakker, dybe slugter og vandløb. Næsten uanset hvor man er på Højriis, vil man kunne se et glimt af fjorden, bøgeskoven, marker med vindkrogede læhegn, brombær-begroede kæmpehøje, søer og vandløb. Fra fjorden snor en kroget allé sig én kilometer op til selve godset, med det lille nygotiske slot skjult bag voldgrav og park.